Martin Konvička

Životopis doc. Martin Konvička

Přírodovědec (zoolog a ekolog), vysokoškolský učitel, lenoch, věčný rebel, provokatér a amatérský deislamizátor.

Většina lidí mě asi bude znát jako radikálního odmítače islamizace Evropy a současné pro-imigrační politiky některých států EU. Než jsem se ale tím vším stal, byl jsem poměrně usedlým docentem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské university a v Entomologickém ústavu Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Zakotvil jsem tam poměrně pozdě, na prahu třicítky (nyní je mi 48 let), po životě a studiu na různých místech severní Moravy a Slezska. Před 10 lety jsem byl naprosto spokojeným, relativně úspěšným badatelem v oblasti ekologie a ochrany ohroženého hmyzu, hlavně motýlů. Jenže pak jsem se - spíše náhodou - dozvěděl o strastiplných osudech mladých českých žen, které se zapletly s tuzemskou islámskou komunitou. Ty ženy zde, v českých a moravských městech, žily už tehdy v podstatě jako vězenkyně zločinné sekty. Několika z nich jsem pomáhal najít cestu ven. Při tom jsem si uvědomil, že v naší společnosti začínají bujet stejné neduhy, které přivedly země na západ od našich hranic k současnému bezpečnostními, kulturnímu a morálnímu rozvratu. Pochopil jsem nemalý podíl viny akademických intelektuálů na tomto vývoji a začal jsem burcovat, varovat a hledat řešení. Léta jsem se angažoval v iniciativě Islám v České republice nechceme, z níž roku 2015 vznikl spolek Blok proti islámu, kterému jsem předsedal. Možná neskromně si přiznávám část zásluh na tom, že se u nás podařilo včas varovat lidi před neslučitelností islámu se svobodami, které pokládáme za samozřejmé. Pomocí demonstrací a petičních akcí jsme tlačili minulou vládu k tomu, aby nepřistupovala na požadavky Bruselu a Berlína ohledně přerozdělování takzvaných uprchlíků. Vedle úspěchů přišly i pády: Podrazy a intriky politických šíbrů, mediální štvanice, kdy se ze mě snažili udělat vyvrhele společnosti, nesmyslná trestní stíhání. Tím vším jsem si prošel, cítím se poučen před opakováním začátečnických chyb.